Familien

Evne forpligter

Jette og Claus Hattesen og deres tre døtres liv på Ærø de seneste 26 år har i høj grad præget deres selvforståelse.
Pigernes har deltaget igennem 23 år i Aromas cafedrift, ismageri og hotel og senest på lakridskonfekt virksomheden.
Det nære, ærlighed og redelighed er en væsentlig ingrediens i hverdagen.

”At gøre sig umage” er en selvfølgelighed, når man bor i et lille samfund, hvor alle har noget at byde ind med.
Når man bor i et samfund som det ærøske, er det vigtig at bidrage med det man evner. Det være sig socialt, professionelt, eller i foreningslivet. I vores små samfund er der plads til alle. Alle har en rolle at påtage sig.

I dag, 5 år inde i lakridskonfekt-eventyret er vi stadig alle fem en del af virksomheden.
I den daglige drift, kundekontakten, SoMe.