Bæredygtighed

Vi er stolte af at komme fra Ærø og sammen med resten af øen, arbejder vi målrettet med at blive stadig mere bæredygtig.

På Ærø, hvor vi bor:

• Har vi seks 2 MW vindmøller producerer mere grøn strøm end Ærø selv forbruger. De nuværende møller afløste dem, der udgjorde Danmarks største vindmøllepark ved opsætningen i 1985.
• Har vi satset på vindmøller og anden vedvarende energi siden 1970’erne, og pr. 2017 er alle Ærøs offentlige bygninger CO2-neutrale.
• Er vi på årsbasis selvforsynende med grøn elektricitet, og øens tre fjernvarmeanlæg er primært baseret på solvarme. For eksempel opvarmer Marstal Fjernvarme over halvdelen af byens forbrug med solvarme. Overskydende varme fra solrige dage gemmes i det store damvarmelager.
• Er elfærgen Ellen er den nyeste vedvarende energisatsning på Ærø. Ellen sejler 100 % elektrisk, helt uden nødgenerator og dieselolie. Ellen er den logiske konsekvens af at øen producerer et overskud af grøn elektricitet, strømmen fra vindmøllerne bruges nemlig til at oplade Ellens 840 maritimt godkendte batterimoduler.
• Betyder disse tiltag samlet set, at Ærø er godt på vej mod målsætningen om at være CO2-neutral og selvforsynende med bæredygtig energi inden 2025 og endeligt at blive helt fossilfri inden 2030.

Vi er stolte over at vores ø, er så langt i at udvikle bæredygtig energi og så tæt på målet. Det betyder at vi på fabrikken anvender 100 % bæredygtig energi. Som produktionsvirksomhed er det vigtigt, at der er en synergi mellem os, og det omkringliggende samfund.

I valg af vores produkter, både råvarer i produktionen og vores emballage hylder vi nærhedsprincippet. Vores æsker (96% af æsken er genanvendt papir) og låg bliver produceret i Frankrig og vores fuldkornsrismel er fra Europa.
I en verden hvor stort set alle fødevarer er forarbejdet (processed) er vi meget opmærksom på at vore ingredienser er så skånsomt forarbejdet som muligt.
I et dynamisk samspil følger vi hele tiden med i den globale udvikling, der også er med til at vores produktion og slutprodukt bliver mere bæredygtigt. Vi er alle afhængige af en sund og bæredygtig natur, og vi skal gøre alt hvad vi kan, for at passe på vores planet.
Fabrikkens nye produktionsanlæg har reduceret vores spild betragteligt, hvilket har givet os mulighed for, i første omgang af forebygge at affaldet overhovedet bliver skabt, og have øje for mulighederne for upcycling.

Vores produkter er veganske og alle uden gluten og mælkeprodukter.